1 EUR = 4.7262 PLN
Ochrona danych
 
Niezwykle ważna jest dla nas ochrona sfery prywatnej oraz danych osobowych. Do tego aspektu przywiązujemy również dużą wagę przy sprzedaży przez nas naszych usług internetowych. Nasza praktyka ochrony danych jest zgodna z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Aby jak najlepiej ochronić Państwa dane przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem bądź dostępem osób nieuprawnionych, stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczenstwa. Stosownie do rozwoju technicznego ciągle te środki bezpieczeństwa optymalizujemy.
 
Dane osobowe
Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystywane w celu rozpoznania Państwa tożsamości. Są wsród nich takie informacje jak Państwa prawdziwe nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu. Nie ma wsród nich informacji, które nie są bezpośrednio związane z Państwa faktyczną tożsamością (jak np. ulubione strony internetowe bądź też liczba użytkowników strony).
 
Nadanie danym charakteru anonimowosci
Przy każdym dostępie do treści tej oferty internetowej, informacje ogólne są automatycznie zachowywane w pamięci (np. ilość i czas odwiedzania stron). Dane te nie są danymi osobowymi. Wykorzystywane są one wyłącznie do celów statystycznych oraz dla potrzeb optymalizacji tej oferty internetowej.
 
Ważne dla wyjeżdżających do USA
Na podstawie federalnej ustawy USA w sprawie zwalczania terroryzmu, towarzystwa lotnicze są zmuszone przed przylotem podawać władzom wjazdowym USA dane każdego pasażera dokonującego rezerwacji i korzystającego z przelotu. Bez tego transferu danych wjazd do USA nie jest możliwy.
 
Przekazywanie osobom trzecim informacji na temat osób
Aby móc rozwijać usługi, w których pośredniczymy, lub które mamy świadczyć, przekazujemy Państwa dane osobowe Państwa partnerom umowy / organizatorom usług turystycznych oraz osobom trzecim uczestniczącym w świadczeniu usług, na tyle na ile jest to konieczne dla wykonania umowy.

Jeśli naszym partnerom umowy względnie osobom trzecim przekazywane są jakieś dane, to są oni dodatkowo zobowiązani rygorystycznymi przepisami prawnymi w zakresie naszych zadań realizowanych w temacie ochrony danych. Zbieranie ważnych elementów dla potrzeb statystycznych względnie przekazywanie danych osobowych urzędom i władzom państwowym następuje w ramach rygorystycznych przepisów prawnych.
 
Prawo do informacji/ Państwa prawa
Są Państwo uprawnieni, na wniosek i nieodpłatnie, do uzyskania informacji o zgromadzonych na Państwa temat danych. Ponadto mają Państwo prawo do skorygowania, skasowania lub zablokowania danych nieprawidłowych. Na przeszkodzie skasowaniu mogą stać ewentualnie przepisy prawne, w szczególności w odniesieniu do danych dla potrzeb informatyczno-technicznych i księgowych.
 
Zastosowanie Cookies (mechanizmów przechowywania danych klienta)
Stosujemy Cookies (małe zbiory danych z informacjami konfiguracyjnymi). Pozwalają nam one wykryć częstotliwość korzystania oraz liczbę użytkowników naszej strony internetowej oraz podwyższyć komfort użytkowania aplikacji produktu. W Cookies przechowujemy takie informacje jak np. identyfikator użytkownika. Poprzez to może nastąpić przypisanie danych klienta, co oznacza wyższy komfort dla użytkownika, ponieważ w przypadku rezerwacji nie musi się on ponownie zgłaszać za pomocą pełnych danych osobowych. Użytkowanie naszych aplikacji jest możliwe również bez Cookies. Większość przeglądarek jest tak ustawiona, że akceptują one Cookies automatycznie. Mogą Państwo jednak dezaktywować Cookies albo tak ustawić swoją przeglądarkę, że zawiadomi was ona, gdy tylko Cookies zostaną wysłane.
 
Linki do innych stron internetowych
Nasza oferta online zawiera linki do innych stron internetowych. Ta polityka ochrony danych nie obejmuje innych oferentów. Nie mamy wpływu na to, czy korzystający z nich przestrzegają postanowień dotyczących ochrony danych i zastrzegamy sobie prawo do nie ponoszenia w tym względzie odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność udostępnianych tam informacji.
 
Pytania i komentarze
W sprawie pytań, życzeń lub komentarzy na temat ochrony danych proszę kontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych przez pocztę elektroniczną. Gwałtowny rozwój Internetu wymaga od czasu do czasu korygowania naszej polityki ochrony danych. Będą Państwo w tym miejscu informowani o tych innowacjach.


____________________
Instrukcja obsługi